E290 - Koldioxid

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Koldioxid bildas vid förbränning av kol, men koldioxid uppkommer också i alla levande organismers ämnesomsättning. Framställs naturligt eller kemiskt. Koldioxid löst i vatten bildar kolsyra. Kolsyrans salter kallas karbonater (E 500—504). Koldioxid används främst för att ge bubblor i kolsyrade drycker. Koldioxid som förpackats i en livsmedelsförpackning för att ersätta luften verkar som konserveringsmedel och hämmar bakterietillväxt. Får användas i alla livsmedel.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts