E308 - Gamma-tokoferol

additiv grupp
Antioxidationsmedel

beskrivning
Olika former av vitamin E som framställs kemiskt, oftast används alfa-tokoferol. Får användas i alla fetthaltiga livsmedel, som får innehålla tillsatser. Mängdbegränsning endast i barnmat och olivolja.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
E307-E309 sammanlagt 0,15-2 mg/kg/d