E316 - Natriumisoaskorbat

additiv grupp
Antioxidationsmedel

beskrivning
Framställs kemiskt. Får användas i bl.a. kött- och fiskkonserver och halvkonserver med kött eller fisk. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
E315-E316 sammanlagt 6 mg/kg/d