E353 - Metavinsyra

additiv grupp
Antioxidationsmedel

beskrivning
Framställs av vinsyra. Får endast användas vid vinframställning för att hindra bildning av vinsten. Mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts