E356 - Natriumadipat

additiv grupp
Antioxidationsmedel

beskrivning
Salt av adipinsyra. Ämnet är ett surhetsreglerande medel som också stärker antioxidationsmedlens effekt. Får endast användas i vissa efterrätter, kakfyllningar och dekorationer och i pulverdrycker. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
E355-E357 sammanlagt 5 mg/kg/d