E385 - Kalciumdinatriumetylendiamintetraacetat (kalciumdinatrium-EDTA)

additiv grupp
Antioxidationsmedel

beskrivning
Framställs syntetiskt. Kan binda metaller som annars kunde främja härskning och mörkfärgning. Får endast användas i vissa grönsakskonserver, fiskkonserver, såser, fettsnålt margarin och djupfrysta kräftdjur.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
2,5 mg/kg/dygn