E406 - Agar

additiv grupp
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

beskrivning
Framställs av vissa Rhodophyceae-rödalger. Stabiliserings- och geleringsmedel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser, dock inte i gelégodis i minibägare. Mängdbegränsning i sylter, geléer och marmelader.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts