E413 - Dragant

additiv grupp
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

beskrivning
Utvinns ur mjölksaften från busken Astragalus gummifer och andra astragalusväxter som hör till baljväxterna. Stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser, dock inte i gelégodis i minibägare. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts