E444 - Sackarosacetatisobutyrat

additiv grupp
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

beskrivning
Framställs kemiskt av vanligt socker. Får endast användas som stabiliseringsmedel i oklara läskedrycker. Mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
20 mg/kg/dygn