E450(ix) - Dinatriumdifosfat

additiv grupp
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

beskrivning
Framställs ur fosforsyra. Surhetsreglerande medel och jäsningsmedel. Får användas i mjöl, nudlar, degar, bröd och frallor jämte konditorivaror som innehåller jäsningsmedel. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
E338-E343 och E450-E452 sammanlagt 70 mg fosfor/kg/d