E452 - Polyfosfater

additiv grupp
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

beskrivning
Framställs och används på samma sätt som difosfaterna E 450.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
E338-E343 och E450-E452 sammanlagt 70 mg fosfor/kg/d