E468 - Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa, tvärbundet cellulosagummi

additiv grupp
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

beskrivning
Cellulosa förekommer i växternas cellväggar. Kemiskt är cellulosa en polysackarid uppbyggd av glukos. Ren cellulosa är ett vitt, fiberaktigt ämne som kan absorbera vatten. Mikrokristallinisk cellulosa framställs från cellulosa eller bomull som behandlats med syra. De övriga ämnena är cellulosaderivat och framställs av cellulosa med kemiska metoder. Förtjocknings- och stabiliseringsmedel. Får endast användas i fasta bantningspreparat och som bärare i sötningsmedel. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts