E470a - Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror

additiv grupp
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

beskrivning
Salter av fettsyror (E 570). Fetterna kan vara av animaliskt ursprung. Stabiliserings- och emulgeringsmedel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts

Eventuellt av animaliskt ursprung