E471 - Mono- och diglycerider av fettsyror

additiv grupp
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

beskrivning
Framställs av ätbara fetter och oljor eller glycerol (E 422) och fettsyror (E 570). Fetterna kan vara av animaliskt ursprung. Emulgeringsmedel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Mängdbegränsningar i fetter och oljor.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts

Eventuellt av animaliskt ursprung