E472c - Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

additiv grupp
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

beskrivning
Framställs av mono- och diglycerider (E 471) och ättik-, mjölk-, citron- och vinsyra (E 260, 270, 330 och 334). Fettet som används vid framställning av glyceriderna kan vara av animaliskt ursprung. Emulgeringsmedel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Mängdbegränsningar endast i barnmat.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts

Eventuellt av animaliskt ursprung