E473 - Sackarosestrar av fettsyror

additiv grupp
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

beskrivning
Framställs kemiskt genom att förena socker med fettsyror (E 570). Fettsyrorna kan vara av animaliskt ursprung. Används som emulgeringsmedel, men ämnena förhindrar också att proteiner koagulerar under upphettning eller djupfrysning. Får användas i bl.a. upphettade köttprodukter, glass, godis, tuggummi, efterrätter, fettemulsioner avsedda för bakning och vissa drycker. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
E473-E474 sammanlagt 40 mg/kg/d

Eventuellt av animaliskt ursprung