E476 - Polyglycerolpolyricinoleat

additiv grupp
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

beskrivning
Framställs kemiskt av ricinolja och glycerol (E 422). Glycerolen kan vara av animaliskt ursprung. Emulgeringsmedel. Får endast användas i choklad, vissa fettemulsioner och såser. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
7,5 mg/kg/dygn

Eventuellt av animaliskt ursprung