E483 - Stearyltartat

additiv grupp
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

beskrivning
Framställs kemiskt av stearylalkohol och vinsyra (E 334). Stearinsyran som stearylalkoholen härstammar från kan vara av animaliskt ursprung. Mjölbehandlingsmedel. Får endast användas i bröd, kaffebröd och efterrätter. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
20 mg/kg/dygn

Eventuellt av animaliskt ursprung