E499 - Stigmasterolrika växtsteroler

additiv grupp
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

beskrivning
Framställs av sojabönor. Får användas som stabiliseringsmedel i alkoholhaltiga drinkar avsedda att frysas ned. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts