E507 - Saltsyra

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Förekommer naturligt till exempel i matsäcken, framställs kemiskt. Salterna är klorider. Utspädd används syran som surhetsreglerande medel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts