E508 - Kaliumklorid

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Kaliumsalt av saltsyra (E 507). Förekommer naturligt som mineral. Geleringsmedel. Används också i koksaltsprodukter. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts