E511 - Magnesiumklorid

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Magnesiumsalt av saltsyra (E 507). Stabiliseringsmedel. Används också i koksaltsprodukter. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts