E512 - Tennklorid

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Tennsalt av saltsyra (E 507). Får endast användas för stabilisering av färgen hos vit konserverad sparris. Mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
14 mg tenn/kg/dygn