E514 - Natriumsulfater

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Natriumsalter av svavelsyra (E 513). Förekommer naturligt i mineralvatten och havsvatten, framställs kemiskt. Surhetsreglerande medel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts