E515 - Kaliumsulfater

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Kaliumsalter av svavelsyra (E 513). Framställs av mineralen kainit eller kemiskt. Surhetsreglerande medel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts