E517 - Ammoniumsulfat

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Salt av ammoniak och svavelsyra (E 513). Får endast användas som bärare av tillsatser. Ingen mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts