E521 - Aluminiumnatriumsulfat

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Aluminiumsalter av svavelsyra (E 513). Får användas endast till kanderade körsbär. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
0.14 mg aluminium /kg/d