E528 - Magnesiumhydroxid

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Bas. Förekommer i naturen i form av mineralen brucit, men framställs också kemiskt. Används för att reglera mineralhalten i mineralvatten. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Mängdbegränsningar i kakao- och chokladprodukter.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts