E530 - Magnesiumoxid

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Bas. Framställs kemiskt, men förekommer också i naturen. Surhetsreglerande och klumpförebyggande medel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Mängdbegränsningar i kakao- och chokladprodukter.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts