E536 - Kaliumferrocyanid

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Framställs kemiskt. Får endast användas som klumpförebyggande medel i koksalt och koksaltsprodukter. Mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
E535-E538 sammanlagt 0,025 mg/kg/d