E541 - Natriumaluminiumfosfat, surt

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Framställs kemiskt. Får endast användas som jäsningsmedel i sockerkakor och scones. Mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts