E551 - Kiseldioxid

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Klumpförebyggande medel och polermedel. Får användas bl.a. till torra livsmedel, tabletter, riven ost och för ytbehandling av konfektyrer. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts