E553b - Talk

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Klumpförebyggande medel och polermedel. Får användas bl.a. till torra livsmedel, tabletter, riven ost och för polering av ris jämte ytbehandling av konfektyrer, korvar och färgade ägg. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts