E554 - Natriumaluminiumsilikat

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Klumpförebyggande medel och polermedel. Får användas i koksalt avsett för ytbehandling av mognad ost och i fettlösliga vitaminpreparat. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts