E555 - Kaliumaluminiumsilikat

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Klumpförebyggande medel och polermedel. Får användas som bärare i vissa färgämnen. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts