E556 - Kalciumaluminiumsilikat

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Klumpförebyggande medel och polermedel. Får användas bl.a. till torra livsmedel, tabletter, riven ost och för polering av ris jämte ytbehandling av konfektyrer och korvar fram till 31.1.2014, då det strukits från förteckningen över tillåtna tillsatser.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts