E559 - Aluminiumsilikat (kaolin)

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Aluminiumsalt av kiselsyra. Förekommer naturligt. Tillåtet som klumpförebyggande medel fram till 31.1.2014, då det strukits från förteckningen över tillåtna tillsatser.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts