E570 - Fettsyror

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Fett är en förening som består av glycerol och olika fettsyror. De vanligaste fettsyrorna är stearinsyra, palmitinsyra, oljesyra och myristinsyra. Fettsyrorna kan vara av animaliskt ursprung, kan även härstamma från svin. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts

Eventuellt av animaliskt ursprung