E575 - Glukonsyrans deltalakton

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Glukonsyra bildas då kroppen förbränner glukos (druvsocker) och också glukonsyrans deltalakton bildas i kroppen. Ämnet används som jäsningsmedel, surhetsreglerande medel och för stabilisering av färgen hos köttprodukter. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts