E630 - Inosinsyra

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
En förening som förekommer i djurens vävnader och växter, och således också i livsmedel, särskilt i kött. Används som smakförstärkare. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Behövs inte

Eventuellt av animaliskt ursprung