E640 - Glycin och natriumglycinat

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Glycin är en aminosyra som förekommer naturligt i livsmedel. Syran och dess salt används som smakförstärkare, surhetsreglerande medel och bärare. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts