E907 - Hydrogenerat poly-1-deken

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Kemiskt framställt kolväte. Ytbehandlingsmedel som får användas i sockergodis och torkade frukter. Mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
6 mg/kg/dygn