E914 - Oxiderat polyetenvax

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Framställs kemiskt. Får användas som ytbehandlingsmedel på samma sätt som montanasyraestrarna E 912. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts