E941 - Kväve

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Utgör nästan 80 procent av luften. Förpackningsgas. Får användas i alla livsmedel.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Behövs inte