E942 - Dikväveoxid

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Framställs kemiskt. Drivgas. Får användas i alla livsmedel.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts