E943b - Isobutan

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Kolväten som utvinns ur råolja och som används som drivgaser. Får användas i förpackningar till vegetabiliska oljor och vattenbaserade emulsioner avsedda för smörjning av formar och plåtar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts