E944 - Propan

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Kolväte som utvinns ur råolja och som används som drivgas. Får användas på samma sätt som E 943.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts