E948 - Syre

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Utgör cirka 20 procent av luften. Förpackningsgas. Får användas i alla livsmedel.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Behövs inte