E949 - Väte

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Framställs med olika metoder, till exempel genom spjälkning av vatten med hjälp av el. Förpackningsgas. Får användas i alla livsmedel.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts