E954 - Sackariner

additiv grupp
Sötningsmedel

beskrivning
Syntetiskt sötningsmedel. Innehåller ingen energi. Cirka 500 gånger sötare än vanligt socker. Får användas i flera produkter på samma sätt som acesulfam. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
5 mg/kg/dygn